Методична сторінка

Ми використовуємо сучасний підхід до навчання, який включає в себе використання новаторських методів, технологій і підходів з метою покращення якості освіти та залучення учнів до активного навчального процесу. 

Освітній процес в Capital Union School

«Capital Union School» є центром інформаційно-освітнього простору та комфортною платформою освоєння профільних дисциплін.

Освіта «Capital Union School» базується на таких елементах:

Цілі та завдання реалізується за допомогою інноваційної педагогіки.

Наші педагогічні інструменти – це  новітні форми навчання, альтернативні освітні технології та сучасні методи викладання. Варто зазначити,  що вибір технологій і методик, залежить від цілей та мети уроку, а також від індивідуальних особливостей учнів.

Пріоритетне значення надаємо особистісно орієнтованому підходу до навчання та інтерактивним методам навчання.

Інтерактивні методи навчання

Навчально-виховний процес в «Capital Union School» – це творча взаємодія «вчитель-учень-батьки».

Важливим аспектом у роботі є алгоритм навчання, який допомагає дитині продуктивно та творчо працювати.

У центрі освітнього простору «Capital Union School» стоїть дитина. Усі форми, методи, засоби, технології направлені на розкриття та реалізацію потенціалів учня. Комфортне середовище, якісні знання, практичні навики жити – сьогодні, формують успішне майбутнє – завтра.

Галерея