Орієнтири майбутнього

Професійні навики успішної людини майбутнього включають широкий спектр здібностей та вмінь, які допоможуть адаптуватися до змін у сучасному світі, розвивати кар’єру та досягати високих результатів.

Професійні навики успішної людини майбутнього

ХХІ століття – це час швидкісного розвитку ІТ-технологій. Відповідно, у недалекій перспективі – цифрова революція, яка кардинально змінить політику ринку праці майбутнього.

Оскільки головне завдання «Capital Union School» – дати дітям впевнений старт, то освітньо-виховний процес буде зоорінтований на професійний запит суспільства.

Експерти стверджують, що Майбутнє за предметною сферою, що об’єднана абревіатурою STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics / Наука, Технології, Інженерія, Математика).

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі було визначено основні навички для успішної кар’єри.

Що це таке?

Комплексне багаторівневе вирішення проблем – це здатність діагностувати «корінь» проблеми та розбиратися із факторами, що спричинили цю ситуацію.

Критичне мислення – це «мистецтво аналізувати». Його суть полягає в прийнятті обміркованих та незалежних рішень. Характерні властивості – усвідомленість, самостійність, самоаналіз, цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість, самоорганізованість.

Креативність – це  здатність мислити абсолютно інакше від інших; створювати  щось нове.

Уміння управляти людьми – сукупність навиків та умінь, які ґрунтуються на успішній соціальній взаємодії та ефективній комунікації, як правило, притаманні лідерам.

Взаємодія з людьми – це уміння працювати в команді, налагоджувати контакти, йти на компроміси, знаходити точки спільних інтересів, як результат – ефективна соціальна адаптація.

Емоційний інтелект (ЕІ) – це здатність розуміти емоції, мотивацію, наміри як особисті, так і оточуючих. Також це уміння керувати своїми емоціями та емоційним станом інших. Також це уміння керувати своїми емоціями та емоційним станом інших.

Формування власної думки, прийняття рішень – це навики, які необхідні кожній людині й, водночас, це яскравий прояв індивідуальності через світогляд. Бути собою і вміти відстоювати свою позицію.

Клієнтоорієнтованість – це здатність чітко бачити та прогнозувати потреби суспільства, у відповідності до цього створювати продукт, який матиме шалений попит і реалізовувати його; як результат – потік клієнтів.

Вміння вести переговори: говорити, слухати, ставити запитання, правильно сприймати свого співрозмовника і керувати своїми емоціями – це мистецтво, що дозволяє завжди бути на висоті. Комунікативна компетентність та елементарні знання психології є необхідними для цього.

Гнучкість  розуму – це здатність мозку до швидкого переключення та одночасного обмірковування декількох речей; здатність бачити розвиток ситуації в перспективі.

Як розвинути ці навики на уроках?

 • Проектна діяльність: творча, дослідницька, інформаційна, конструктивна.
 • Проблемні технології навчання.
 • Інтерактивні методи навчання.
 • Техніки формування критичного мислення: виклик («Прогнозування за ілюстрацією», «Асоціація», «Бреінстормінг», «Товсті/тонкі питання»), осмислення («6 капелюхів», «Зигзаг», «Рибна кістка»,«Ромашка Блума»), рефлексія («Кластер», «Сінквейн», «Кути», «Есе»).
 • Інтегровані технології навчання: групові, фронтальні.
 • Комп’ютерні технології.
 • Інновацйні технології: проблемне та продуктивне навчання, ігрові методи.
 • Методи активізації творчості: «Мозкова атака», «Об’єктив», «Гірлянда асоціацій», «Синектика».
 • Міні-тренінги серії «Я-лідер».
 • Тематичні блоки вправ направлені на розуміння себе («Дзеркало», «Тінь», «Сон»); розвиток мотивації («Фініш», «Старт»), саморегуляції («Дотик», «Межа»), емпатії («Друг», «Телевізор»), соціальних навичок («Коло», «Родина», «Ми»).
 • Загальношкільний проект «Бізнес-економіка».
 • Ігрові методики на розвиток вміння встановлювати контакт зі співбесідником («Посмішка», «Комплімент», «Теплий стілець», «Різнокольоровий букет»), удосконалення спілкування без слів («Відгадай», «Хода», «Іноземець»), чітко вимовляти слова («Словесні перегони», «Мікрофон», «Диктор»), вести себе у конфліктній ситуації («Навпаки», «Криве дзеркало»), розвиток у дітей емпатії та емпатійної поведінки («Телефон», «Портрет», «Подарунок»).
 • Вправи за тематичними блоками: швидкість переключення в діяльності («Стоп», «Ніч-день»), розвиток стратегічного мислення («Монополія», «Бізнесмен»), «Наполеонівська здатність» («Руки-ноги», «Футбол»).
 • Закріплення комунікативних навиків.

Варто зазначити, що всі навики можна розділити на два спектри: соціально-комунікативні компетентності та здібності мозку. Тому працюймо у правильному напрямку – з чіткими орієнтирами на майбутнє!!!

Галерея